— Aktivity SLS z.s. —
 

Z pietního aktu u hrobu Ludvíka Svobody v Kroměříži přikládáme projev emeritního starosty města Podivín plk. v. v. Vlastimila Němečka.

Přijíždějí, přicházejí... S krásnými věnci v národních barvách, s umně vázanými kyticemi i malými kytičkami narcisů a šeříků z májových zahrádek. Vzájemně se zdraví, hledají známé, někdy už marně vyhlížejí ty, kteří zde byli loni. Čas nikoho nešetří, i ti, kdož přišli, jsou mnohdy již schýleni pod tíhou prožitých let a kvůli různým neduhům...

Dne 12. prosince 2017 uspořádala v Praze v DAPu Středočeská pobočka Společnosti Ludvíka Svobody předvánoční setkání s jubilanty, veterány války a představiteli Vlasteneckého fóra v České republice.

Tuto sobotu se v Hroznatíně na Vysočině připomínalo 122. výročí narození československého prezidenta, účastníka dvou světových válek, bojujícího za svobodu svého národa, armádního generála Ludvíka Svobody.

Ve středu 11. října 2017 uspořádal Klub důchodců Brno-Bohunice přednášku PhDr. Stanislava Balíka: Ludvík Svoboda - československý de Gaulle. Zájemci se sešli v zasedací místnosti obecního úřadu Brno-Bohunice. Přijeli i členové Klubu přátel Ludvíka Svobody z Vyškova. Přítomné pozdravil starosta městské části Brno-Bohunice, pan Ing. Antonín Crha,...

Na pozvání Československé obce legionářské navštívila Českou republiku delegace z Buzuluku v Jekatěrinburgské oblasti, kde se v roce 1942 zformoval 1. samostatný čs. prapor a odkud odjel bojovat na frontu k Sokolovu. Velitel praporu, tehdy plukovník, Ludvík Svoboda se stal občanem tohoto města. Město Buzuluk obdivuhodně pečuje o místa, kde...


- Projekty -

SLS z.s. realizuje tyto projekty

Ženy bojující

Internetová výstava je věnována československým ženám ...

Karpatsko-dukelská operace (1944)

Internetová výstava a multimediální průvodce je věnován československým a sovětským vojákům, kteří v Karpatsko dukelské operaci bojovali.

Bojovali za Československo

Výstava je věnována Československé zahraniční armádě za druhé světové války.

- Sponzoři a partneři v našich projektech -