Expozice věnovaná letcům RAF

23.06.2017

Slavnostní otevření expozice věnované letcům RAF a vzpomínka na armádního generála Karla Janouška.


        V sobotu 17. června 2017 členové ČsOL Kladno navštívili zámek v obci Police na Třebíčsku, kde se konalo slavnostní otevření stálé expozice věnované našim letcům v RAF a vzpomínka na armádního generála Karla Janouška. Tuto zajímavou akci připravila obec Police, Řád křížovníků s červeným srdcem - Cyriaci, Evropské vojenské a rekreační centrum armádního generála Karla Janouška - nadační fond, Czech Spitfire Club, Společnost Ludvíka Svobody a další organizace. Příchozí návštěvníky vítaly vojenské džípy, maketa legendární stíhačky Spitfire a vojáci v dobových uniformách. O slavnostní náladu se postarala hudba, která vyhrávala k poslechu a některé účastníky oslovila natolik, že začali tančit. S velkou pozorností všech přítomných se setkal generálmajor Emil Boček, jediný žijící příslušník RAF v republice a místopředseda ČsOL.
        Akce se konala pod záštitou ministra obrany Martina Stropnického a záštitu převzal také velitel vzdušných sil. Po přivítání hostů a všech přítomných byla přečtena zdravice kardinála Dominika Duky, který se hrdě hlásí k odkazu letců RAF. Zazněly projevy význačných hostů, promluvil atarosta obce Police Karel Janoušek, který zdůraznil jak moc si váží toho, že v místním zámku bude tato stálá expozice. Jeho jméno se jen náhodou shoduje se jménem armádního generála Karla Janouška. Jiří Stanislav, velkopřevor Řádu křížovníků s červeným srdcem - Cyriaků vyzdvihl hrdinství našich letců a přiblížil osobnost leteckého maršála Karla Janouška (byl velitelem čs. letců Britského královského letectva, v roce 1945 mu král Jiří VI. udělil nejvyšší hodnost britského letectva Air Marshall, zemřel v zapomnění v roce 1971 v Praze). Generálmajor Emil Boček hovořil o významu stálé expozice, která by měla napomoci zejména mladé generaci, aby o těchto událostech dostala řádné informace. Byla připomenuta také osobnost 98 letého pilota RAF Miroslava Antonína Liškutina, který od roku 1948 žije v Anglii a který byl 8.5.2017 povýšen do hodnosti brigádního generála. Ocenění mu předal prezident Miloš Zeman předchozí den. 16. června, při příležitosti své návštěvy u britské královny Alžběty II.
        Také v ostatních projevech zazněla slova uznání pro československé letce, kteří šli bojovat za vlast a pro které slova vlastenectví a odvaha nebyly prázdné pojmy. Při zaznění státní hymny 94 letý válečný veterán generálmajor Emil Boček salutoval a jistě vzpomínal na všechny kamarády - letce, se kterými bojoval a kteří si plným právem zaslouží  naši úctu a jejichž odkaz se představí v této expozici. Po projevech se již všichni netrpělivě otáčeli k obloze a očekávali přelet bojového vrtulníku Mi-24 ze základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad  Oslavou. Když se ozval hřmot helikoptéry, všechny fotoaparáty byly připraveny vystihnout tu správnou vteřinu, aby mohly zachytit letící helikoptéru. Uskutečnily se tři přelety a člen ČsOL Kladno Ivan Holeček měl štěstí a fotografoval všechny tři. Potom se návštěvníci přesunuli k hlavnímu vchodu do zámku. Slavnostního přestřižení pásky se ujali generál Emil Boček, starosta obce Police Karel Janoušek a Jiří Stanislav. Na památku jsem si také ustřihla kousek této pásky. Se zájmem jsme si prohlédli osobní věci pilotů, dobové uniformy a fotografie, zaujal také originál člunů pilotů, který sloužil při sestřelení nad mořem. Bylo možné zakoupit si upomínkové předměty, které se vztahují k RAF, také medaile a odznaky. Nechali jsme si orazítkovat pohlednice, památeční razítko ze dne otevření mi bude připomínat tento den, kdy jsme vzpomínali na strýce, který bojoval jako pilot u 310. stíhací perutě a zúčastnil se bitvy o Británii. Byl to příjemný den, kdy jsme pociťovali obdiv, úctu i pokoru. Slavnostní otevření stálé expozice natáčela Česká televize, která tuto událost připomněla v hlavních zprávách.
        Antoine de Saint Exupéry napsal: "Hrdinové neumírají, přeměňují se v nebe a to modré nebe se spolu se sluncem a hvězdami třpytí v kovu a kameni pomníků, které jim z úcty vystavěli vděční navzdory nevděčným". Většina lidí zná tohoto spisovatele jako autora Malého prince, ale už se zapomíná na jeho odvahu, se kterou bojoval jako válečný pilot. Podle svědků z jeho jednotky (letka 2/33) byl jeden z nejodvážnějších, bojoval s velkým nasazením bez ohledu na riziko. Zahynul nad mořem 31. července 1944. Jeho slova se jeví jako prorocká, přál si, aby nebylo bezejmenných a zapomenutých.
        "My nezapomínáme!" "We don't forget!"
        To je motto, které má Czech Spitfire Club, spolek letecké historie, který připomíná hrdinství a vlastenectví našich letců v řadách Royal Air Force během 2. světové války. S hrdostí se k tomuto heslu hlásíme. Cestou zpět jsme si v autobuse také připomněli 75. výročí posledních dní našich parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha.
        Poděkování patří všem, kteří se na otevření stálé expozice podíleli a děkujeme zejména Ludvíkovi Engelovi a Jiřímu Stanislavovi, kteří nás na tuto akci pozvali.