Projev Vlastimila Němečka

01.06.2018

Z pietního aktu u hrobu Ludvíka Svobody v Kroměříži přikládáme projev emeritního starosty města Podivín plk. v. v. Vlastimila Němečka.  

Vážení účastníci slavnostního aktu - "Vážení SVOBODOVCI"

V čase, kdy na všech vstupech do starobylého města Podivína rozkvétají voňavé hradby šeříků, které tak neodmyslitelně patří jako nenahraditelná kulise k jaru 1945,

dostali tamější obyvatelé do svých domovů ještě jeden tradiční dárek. Byl jim pravidelný výtisk místního zpravodaje a tou nepřehlédnutelnou upoutávkou na něm byla jeho první stránka, ze které se nám přímo do očí dívala nezapomenutelná tvář.

Tvář generála- Ludvíka Svobody, který i po tolika letech zde neodmyslitelně patří k pojmům- osvobození, mír a svoboda. Proč tomu tak je, proč dole na konci republiky

nesklízí vavříny pisálkové objevující lživé nechutnosti. Už před lety jsme se přesvědčili, že osnovy našich škol, kde tématika osvobození je v osnovách na konci jednotlivých ročníků navíc v čase období třídních výletů, tak se snažíme tomuto předejít a formou besed toto období přiblížit a oživit. Přímo z našeho regionu se nabízí veliká škála materiálů a v nich přední roli nabízí dokumenty z pobytu generála Svobody v Podivíně.

V letošním roce jsme přijali pozvání i mimo Podivín a to do Mikulova na ZŠ Hraničářů. Reakce byla překvapující. Delegace školy uctila památku padlých nejen na pohřebišti RA v Hustopečích, ale na oslavě osvobození Mikulova se více než po desítce let objevila mládež hned několika škol. Po řadě let se zde objevili i dříve oficiálně nezvaní zástupci GK RF - jeho ex. Alex. Nikolajevič Budaev a Karina Idar. Sultanova.

Ale vraťme se k vlastnímu tématu a to přímou otázkou ?

Jak je to možné, že i po tolika letech, tolika dalších dramatických událostech, má u nás stále Ludvík Svoboda tak velkou přitažlivou sílu a vážnost .

Odpověď není nijak složitá a pamětníci Vám ji přesvědčivě doloží.

Generál Svoboda se objevil v Podivíně v roce 1945 od 7- 10 . května v čase , kdy jsme všichni prožívali hektický čas. Vznikem okupace se naše město stalo pohraničním a vedlejší atraktivní Lednice, byla již Vel. Něm. říše. I v době osvobozování se tato část jižní Moravy dočkávala svobody v rozdílných časových intervalech. Podivín osvobozen 15. dubna, sousední Lednice až 21. dubna. I odtud vedly Němci celou dobu palbu na jednotky RA, útočící přímo na Brno, a tím pochopitelně trpělo i město a jeho obyvatelstvo. Živější představu si uděláte když uvedu skutečnost, že ještě přímo v době pobytu generála Svobody u nás, tak západní obce našeho okresu- Pasohlávky, Nový Přerov a další, byly osvobozeny až ve dnech 7 a 8. května. Tyto skutečnosti nepřidávaly klidu občanům, vystrašených i řadou persekucí, které postihly celé rodiny.Tak jako sůl se objevila osobnost, která vlila sílu, důvěru a naději, že již nastává čas nového svobodného života. Tak to tlumočil ve svém nezapomenutelném vystoupení Ludvík Svoboda 8. května před podivínskou radnicí. Podrobně jsem se o tuto bezprostřední atmosféru zde s Vámi podělil již vícekrát - byl to vskutku zážitek na celý život.

Tak jak dával svým vlivem, rozhodností a klidem sílu svým vojákům i za těch nekritičtějších chvílích, od Sokolova až do návratu do vlasti, tak to dokázal L. Svoboda vlastně i ve své nové státnické roli - jako nově jmenovaný min.národní obrany .

I na tomto důstojném místě ale považuji za patřičné připomenout záslužnou konferenci, která se uskutečnila 17. dubna t. r. pod názvem: Bachmač-Sokolovo-Ludvík Svoboda -ve stoleté historii Československa. Za svůj život jsem se podrobně seznámil s životními osudy a dílem Ludvíka Svobody. Domníval jsem se , že se nemohou objevit

zásadní, či nové pohledy na tuto osobnost. Díky obětavosti erudovaných historiků, kteří si právem zaslouží přídomek SVOBODOVCI, nám svými vystoupeními dokladovali, že jeho životní pouť, názory i dílo, jsou vskutku nevyčerpatelnou studnicí poznání.

Na Tvůj odkaz náš veliteli, my i naši potomci nezapomeneme, dál poneseme Tvoje myšlenky a paměť Tvých činů, společně s Tvojí obětavou rodinou, dlouholetým příkladným zájmem města Kroměříže, s aktivitou Společnosti Tvého jména v čele s bratrem Ing. Ludvíkem Engelem, brněnské pobočky v čele s PhDr. Alenou Šimkovou, studenty Univerzity Obrany i nesmírně záslužné činnosti všech pracovníků GK RF.

Tak to náš Ludvíku Svobodo cítíme nejen my zde přítomní, ale i všichni čestní a poctiví občané naší současné i bývalé společné vlasti. Čest Tvé nehynoucí památce.

                                                                                       Plukovník v.v. Vlastimil NĚMEČEK

                                                                                       člen SLS, ČSBS, ČsOL Břeclavska

                                                                                    emeritní starosta města PODIVÍNA