Konference organizovaná Společností Ludvíka Svobody 2018

20.04.2018

      Dne 17. 4. 2018 se v Konferenčním sále domu armády Praha opět konala konference jejíž zaměření bylo inspirováno stoletou historií československého státu.


Na konferenci vystoupili následující přednášející s tématy:

  • Mgr. Petr Tolar z ČSOL (100. výročí bojů u Bachmače)
  • Ing. Milan Mojžíš (75. výročí bitvy u Sokolova)
  • Paed. Jindřich Marek z VHÚ Praha (První Svobodovci - Oranská skupina)
  • PhDr. Jozef Bistrický CSc. z VHÚ Bratislava (Ludvík Svoboda a československé jednotky v SSSR)
  • Mgr. Dagmar Martinková, předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (Ludvík Svoboda ve vzpomínkách volyňských Čechů)
  • prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Bratislava (Ke vztahu Ludvíka Svobody s Gustavem Husákem)
  • PhDr. Miroslava Poláková PhD., Gymnázium Uherské Hradiště (Ludvík Svoboda a rodina Stratilova)
  • Mgr. Stanislav Balík (Ludvík Svoboda a jeho účast v prvním a druhém odboji v kontextu doby)
  • Roman Štér, Národní archiv (Osobní archiv Ludvíka Svobody).

      Konference, která je společností Ludvíka Svobody tradičně pořádána vyvolala velký zájem u posluchačů v zcela zaplněném sále. Vzácným hostem byl primátor východoslovenského města Svidník Ing. Ján Holodňák, který rovněž pozdravil účastníky konference.

      Ve svých vystoupeních přednášející reagovali na výročí vzniku republiky a její bohatou historii i na různé tendenční interpretace, které se objevily v poslední době v publikacích a sdělovacích prostředcích.

      Vybraná vystoupení budou postupně publikována na stránkách Společnosti Ludvíka Svobody.