Delegace z města Buzuluk v ČR

21.09.2017

Na pozvání Československé obce legionářské navštívila Českou republiku delegace z Buzuluku v Jekatěrinburgské oblasti, kde se v roce 1942 zformoval 1. samostatný čs. prapor a odkud odjel bojovat na frontu k Sokolovu. Velitel praporu, tehdy plukovník, Ludvík Svoboda se stal občanem tohoto města. Město Buzuluk obdivuhodně pečuje o místa, kde českoslovenští vojáci žili a cvičili, ctí jejich památku a přenáší ji aktivně i v současnosti do práce s mládeží.

Vedoucím delegace byl Michail Vitaljevič Bogatyrjov, místostarosta města Buzuluku. Kromě pana Bogatyrjova přijelo ještě 7 členů delegace, z nichž každý zastupoval určitou oblast společenského, kulturního a administrativního řízení života ve městě.

Členové delegace projevili přání setkat se s rodinou Ludvíka Svobody, a také navštívit místa úzce spjatá s jeho osobou. Společnost Ludvíka Svobody, z.s., proto zorganizovala jejich přijetí jak v rodném domě Ludvíka Svobody, tak ve škole v Rudíkově, v sousední obci, i v Kroměříži, tedy na místech, s nimiž je spjat osobní život i veřejná činnost Ludvíka Svobody.

Delegace se setkala s rodinou Ludvíka Svobody nejprve na čaji a na slavnostní večeři v Praze. Později - 13. září - v jeho rodném domě v Hroznatíně.

Hosty přijala paní Prof. Zoe Klusáková - Svobodová se snachou Ing. Hanou Klusákovou. Přítomen byl také předseda odbočky SLS ve Velkém Meziříčí PaedDr. Josef Láznička a další členové společnosti. Na setkání přijela i předsedkyně klubu SLS z Vyškova PhDr. Jana Görčöšová, jež doprovodila delegaci do Kroměříže. Hosté, doprovázení veterány 2. světové války z východní i západní fronty, setrvali s přítomnými v srdečném rozhovoru v bývalém chlévě, nyní upraveném jako výstavní místnost a prostor k občerstvení, prohlédli si se zájmem selskou usedlost, zapsanou jako historická architektonická rustikální památka, a položili věnec i rudé karafiáty k pamětnímu kameni Ludvíka Svobody, odhalenému v roce 2013 na návsi před domem. Věnec přivezla delegace s úctou k svému občanovi až z Buzuluku.

Zvlášť milé a srdečné bylo setkání s dětmi v Základní škole Ludvíka Svobody v Rudíkově. Po úvodní informaci ředitele školy Mgr. Martina Suka o škole a práci učitelů si hosté vybrali k nahlédnutí třídu s výukou hudební výchovy. Děti zazpívaly učitelce Julii z pedagogické školy v Buzuluku narozeninovou písničku - přiznala se, že má náhodou ten den narozeniny - dostaly odznáčky s erbem města, a s radostí a bezprostředností se s přítomnými hosty fotografovaly.

Další zastávkou bylo město Kroměříž. Oficiálně byla delegace přijata na radnici starostou města panem Mgr. Jaroslavem Němcem. Odbočku SLS v Kroměříži zastupoval člen výboru pan Ing. Jaroslav Adamík. Hosté se zajímali o vedení města, o problematiku řízení jednotlivých odborů a o zařazení architektonických památek města do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Přijetí hostů nepostrádalo ani tradiční hanáckou pohostinnost. Hosté se prošli po městské památkové rezervaci, navštívili místní gymnázium a hrobku rodiny Svobodovy a Stratilovy na kroměřížském hřbitově. V gymnáziu u pamětní desky ve vstupní hale uctili památku Miroslava Svobody, syna Ludvíka Svobody, umučeného v koncentračním táboře.

V Kroměříži žila rodina Svobodova před druhou světovou válkou. Vedení města nezapomíná na legionáře a důstojníka Svobodu, velitele 1. čs. armádního sboru v SSSR i pozdějšího prezidenta ČSSR, a o jeho odkaz národu pečuje stejně pečlivě jako Buzuluk v Ruské federaci.

PhDr. Jana Görčöšová

Foto Hroznatín: J. Görčöš

Foto Kroměříž: J. Adamík