Přednáška PhDr. Stanislava Balíka

12.10.2017

Ve středu 11. října 2017 uspořádal Klub důchodců Brno-Bohunice přednášku PhDr. Stanislava Balíka: Ludvík Svoboda - československý de Gaulle. Zájemci se sešli v zasedací místnosti obecního úřadu Brno-Bohunice. Přijeli i členové Klubu přátel Ludvíka Svobody z Vyškova. Přítomné pozdravil starosta městské části Brno-Bohunice, pan Ing. Antonín Crha, mezi přítomnými byl také místostarosta městské části, pan Milan Hrdlička. 

Přednášející se zaměřil především na ty části života obou osobností, kde se jejich osudy podobaly nebo prolínaly. Tedy hlavně období druhé světové války a léta po druhé světové válce. Mnohá sdělení byla překvapivá, a jak se ukázalo v následující besedě, pro některé posluchače i naprosto neznámá. 

"Jakožto Francouz a voják jsem zdrcen hanbou z kapitulace bez boje, jíž se naše země právě dopustila" (po podepsání mnichovské dohody v roce 1938). Charles de Gaulle.

Diskutující uváděli také paralely se současností. Oba generálové sloužili po celý život svým národům. Oba jsou jedineční v dějinách těchto národů. 

My, Češi, zapomínáme rychle na své hrdiny, na skutečné hrdiny, kteří se nebáli smrti a riskovali své životy, aby národ přežil, a sloužili mu v dobách nejtěžších. Přednášku sledovali všichni přítomní se zaujetím a její přínos pro každého posluchače potvrdila živá beseda. "Odcházím nabuzen, s novými myšlenkami a radostí," řekl jeden z diskutujících. Co více si může přednášející přát. Děkujeme. 

PhDr. Jana Görčöšová