SLS, z.s. je dobrovolný, nezávislý, demokratický a nepolitický spolek sdružující tuzemské i  zahraniční subjekty, zejména vojenské veterány a jejich rodinné příslušníky, stejně tak jako příslušníky a sympatizanty AČR a jejich rodinné příslušníky s kladným vztahem k osobnosti prezidenta a bývalého velitele československého vojska v tehdejším Sovětském svazu, armádního generála Ludvíka Svobody, kteří se chtějí podílet na ideálech svobody našich národů, demokracie, bratrství slovanských národů a míru, jimž věnoval svůj bohatý život.

- Aktivity SLS z.s. - 

Památka armádního generála Ludvíka Svobody (1895-1979), prezidenta ČSSR a vojáka, jenž bojoval ve dvou světových válkách za svobodu a samostatnost svého národa, nebledne. Letos jsme si 20. září připomněli 40 let od jeho úmrtí a tuto sobotu 124. výročí narození. Do rodné obce Hroznatín na Vysočině (okr. Třebíč) se sjeli lidé z blízkého i širokého...

Nezapomínáme

23.11.2019

Dne 23. listopadu 2019 jsme se sešli v malé moravské vísce, Hroznatíně u Velkého Meziříčí, abychom uctili památku slavného rodáka - armádního generála Ludvíka Svobody a připomněli si, že Češi, Slováci, Moravané i Slezané mají své skutečné hrdiny. 25. listopadu 1895 se zde armádní generál Ludvík Svoboda narodil.

arm. gen. Ludvík Svoboda

byl československý voják a politik, účastník 1. a 2. světové války. V první světové válce se zúčastnil bitvy u Zborova, bojů u Bachmače a sibiřské anabáze. V letech 1931-1934 vyučoval maďarštinu ve Vojenské akademii v Hranicích. Za zářijové mobilizace 1938 velel záložnímu praporu a na vlastní žádost odešel na hranice. Po okupaci 1939 se zapojil do odbojové organizace Obrana národa. V červnu 1939 odešel do zahraničí a aktivně se zapojil do budování československého zahraničního vojska. Organizoval čs. vojenskou jednotku v Polsku a posléze v SSSR, kde vybudoval 1. čs. samostatný polní prapor, se kterým jako jeho velitel bojoval u Sokolova. Podílel se na reorganizaci praporu na 1. čs. brigádu, se kterou se zúčastnil bojů o Kyjev a na západní Ukrajině. Podílel se na organizaci 1. čs. sboru. V září 1944 se stal velitelem 1. čs. armádního sboru a účastnil se Karpatsko-dukelské operace a Východoslovenské operace. Byl nejdéle sloužícím frontovým velitelem čs. zahraničního vojska za druhé světové války. V letech 1945-1950 byl ministrem obrany. V letech 1948-1968 byl poslancem Národního shromáždění. Od 30. 3. 1968 do 28. 5. 1975 byl prezidentem Československé socialistické republiky.

— Projekty a dlouhodobé aktivity —

Internetová výstavy o ženách, které dobrovolně sloužily a bojovaly v zahraničních vojenských jednotkách za druhé světové války na Středním východě, v Anglii, v Jugoslávii a na východní frontě.

Naším hlavním záměrem je vytvořit materiál, který může sloužit pro potřeby vzdělávání, ale i pro historický výzkum a další vědecké účely.

Česko Slovenský průvodce bojištěm, boji a příběhy vojáků a vojákyň 1. čs. armádního sboru. 

Pro potomky veteránů, pro milovníky vojenské historie, ale i pro širokou veřejnost.