Pozvání na setkání v Hroznatíně

26.10.2018

      Společnost Ludvíka Svobody, z. s.

Spolu s krajem Vysočina, obcí Hroznatín, Historickou skupinou 1. československého armádního sboru v SSSR, 22. vrtulníkovou základnou Sedlec, Československou obcí legionářskou, Českým svazem bojovníků za svobodu, Klubem českého pohraničí, Klubem přímých potomků zahraničního odboje a klubem českých turistů - Vysočina

Vás zvou

na setkání k uctění památky bývalého velitele 1. čs. armádního sboru v SSSR a prezidenta Československé republiky v letech 1968-1975

armádního generála Ludvíka Svobody

u příležitosti 123. výročí jeho narozenin

Tradiční setkání se koná u pamětního kamene před rodným domem armádního generála Ludvíka Svobody

v Hroznatíně v sobotu dne 24. listopadu 2018 v 11:00 hodin

Program: Nástup vlajkonošů a čestné stráže

                Slovenská a Česká hymna

                Zahájení slavnostního aktu

                Položení květů k pamětnímu kameni

                Pozdravené projevy

                Minuta ticha za všechny válečné oběti

                Přátelské setkání ve výstavním prostoru rodného domu