Přednáška - beseda o L. Svobodovi v Rudíkově

25.11.2016

V pátek 25. 11. se uskutečnila přednáška mjr. PhDr. Stanislava Balíka z Univerzity obrany Brno o životě a díle Ludvíka Svobody.

Akce se konala ke 121. výročí narození armádního generála L. Svobody. V dopoledních hodinách pro žáky druhého stupně ZŠ Ludvíka Svobody v Rudíkově a odpoledne pro veřejnost.

Úvodního slova se ujal pan ředitel Martin Suk, který přivítal všechny přítomné a žákům představil čestné hosty, mezi nimiž nechyběli ani dcera prezidenta L. Svobody prof. Zoe Klusáková - Svobodová s dcerou Luďou Klusákovou a vnukem Miroslavem klusákem, zástupci policie, armády, regionálních deníků a okolních obcí. Pan ředitel v krátkosti přiblížil historii školy a objasnil vznik jejího názvu.

Poté se hlavního slova ujal mjr. PhDr. Stanislav Balík z Univerzity obrany Brno. Ten hned v úvodu své přednášky, která byla rozdělena na tři hlavní části, sdělil, že dle jeho názoru se Ludvík Svoboda řadí k nejvýznamnějším prezidentům naší vlasti (spolu s prezidentem Osvoboditelem T.G.Masarykem) a také objasnil důvody, jež ho vedly ke studiu jeho osobnosti.

V první části, nazvané Ludvík Svoboda - legionář a velitel, se žáci dozvěděli podrobné informace o životě Ludvíka Svobody. Mjr. Balík také dětem vysvětlil vznik československých legií za 1. světové války, kterých byl L.Svoboda členem od roku 1916, připomněl nejslavnější bitvy legionářů (u Zborova, u Bachmače) i obsazení transsibiřské magistrály. Všech těchto vojenských operací se zúčastnil jako jeden z nejaktivnějších i L. Svoboda, což víme z jeho četných osobních dopisů. Poté dr. Balík žákům přiblížil průběh jeho života po válce (působení v armádní posádce v Kroměříži, na Podkarpatské Rusi, v Hranicích na Moravě), odkryl pozadí Mnichovské dohody i její dopad na tehdejší republiku a vznik odbojové organizace Obrana národa. Hovořil také o formování vojenské posádky pod velením tehdejšího podplukovníka L. Svobody na území SSSR po vypuknutí 2. světové války a postupném osvobozování naší vlasti od německých okupantů. Přiblížil dětem Svobodův život po 2. světové válce - jmenování do funkce ministra národní obrany v Košické vládě i jeho odvolání, odchod do politického ústraní i návrat do rodného Hroznatína, kde byl vřele přijat svými spoluobčany. Přednášku zakončil událostmi roku 1968, jmenováním do funkce prezidenta Československé socialistické republiky a vyjednáváním podmínek pro další budoucnost republiky po invazi vojsk Varšavské smlouvy.

Druhá část přednášky, Ludvík Svoboda - československý de Gaulle, byla zaměřena na osobnost francouzského prezidenta Charlese de Gaulla. Major Balík žákům nejen představil tuto významnou osobnost a její život, ale také upozornil na četné podoby se životem L. Svobody, zvl. vyzdvihl silnou tradici vlastenectví.

V poslední části přednášky, s názvem Islámský stát - největší hrozba Evropy, dětem přiblížil vznik války v Iráku, její průběh i dopady na současný svět a rozmach islámského náboženství.

Přednáška byla velice zajímavá a poučná, dětem se líbila. Jistě si z ní odnesly spoustu informací o této významné osobnosti našich dějin.

L. Pužová

( převzato z https://www.zsrudikov.cz/news/prednaska-o-l-svobodovi/)