Pietní akt položení věnců u hrobu arm.gen. Ludvíka Svobody dne 4.5.2017 v Kroměříži

11.05.2017

Projev ppl. v.v. Vlastimila Němečka, člena SLS, ČSBS, ČsOL a emeritního starosty města Podivína

Sem vložte podnadpis

"Mohu Vám dnes oznámit tak dlouho očekávanou zprávu - Německo kapitulovalo, jsme svobodni". Tato slova vyslechli občané na zaplněném podivínském náměstí před 72 lety.

Vážená prof. Zoe Svobodová - Klusáková a členové rodiny, vážený p.starosto, vzácní hosté, vážení přítomní. Tím zvěstovatelem byla osoba nadmíru povolaná, člen nové košické vlády a dokonce její ministr národní obrany.

8. května byl čas skutečně hektický, věděli jsme, že se v Praze ještě bojuje, cesta k ní přes česko-mor. vysočinu je přeplněna nebezpečnými ustupujícími jednotkami a tak každá informace z úst člověka tak významného, měla cenu zlata

Ludvík Svoboda v celém svém životě, i na těch nejvyšších postech, si nepotrpěl na velikášská slova. I u nás v Podivíně zazněla jeho jasná, lidem srozumitelná řeč. Vyjádřil se ke ke všem základním otázkám, které jsme chtěli slyšet. Neopomenul uvést, že budou potrestáni zrádci a kolaboranti, i jak bude naloženo s německým obyvatelstvem v pohraničí. Promluvil o našem společném boji po boku s Rudou armádou i jaké oběti přinesla za naši svobodu. Nevyhnul se ani choulostivým otázkám, jakými byly excesy, které každou válku provázejí.

I po letech si však Vážení kladu otázku. Jak mohl generál nepodlehnout emocím, které se v něm určitě ozývaly, když v čase vzpomínaného projevu neměl ještě jistotu, že se v Podivíně konečně setká s milovanou rodinou, manželkou a dcerou. Jeho spolubojovníci ve svých vzpomínkách a dokonce i zde na tomto důstojném místě, to neopakovatelným způsobem potvrdil bratr Lexa Beer, že Ludvík Svoboda i v těch nejdramatičtějších situacích, kdy vedl, či řídil boj, že z něho přímo vyzařovala obrovská jistota a klid, který pak přenášel i na své podřízené.

K jeho odkazu, myšlenkám i životní cestě naplněné prací a činy prospěšné naší zemi se vracíme stále častěji i po 38 letech, kdy našel místo svého posledního odpočinku zde na kroměřížském hřbitůvku.

Jeho pochodeň dále statečně nese sestra Zoe s rodinou, Společnost jeho jména v čele s bratrem Ludvíkem Englem, trvalý zájem sledujeme ze strany brněnského konzulátu, představitelů města Kroměříž i jeho místních aktivistů a organizátorů z celé naší vlasti. Tato pozornost je vskutku na místě, protože takových osobností naše země neměla a nemá na rozdávání, osočování, či dokonce zapomnění.

Náš vrchní veliteli Ludvíku Svobodo, zůstaneš v paměti nás i našich dětí - jako Hrdina obou světových válek i prezident - NOSITEL SVOBODY - svým jménem i činy!