Klub generálov Slovenskej republiky

08.11.2016

Klub generálov Slovenskej republiky udělilo čestné členstvo in memoriam armádnímu generálu Ludvíku Svobodovi. Certifikát a Pamětní medaile KG SR byla předána do rukou prof. Ing. Zoe Klusákové-Svobodové a předsedovi Společnosti Ludvíka Svobody z.s. Ing. Ludvíku Engelovi na Slovenském velvyslanectví dne 8. listopadu 2016.

"Udelením čestného členstva in memoriam v Klube generálov Slovenskej republiky chceme vyjadriť vďaku za osobný prinos pri oslobodzovaní Českoslovensska od Hitlerovského Nemecka počas 2. svetovej vojny, za budovanie ČSLA v pozicii ministra obrany, ale aj vďaku generálovi a politikovi, ktorý sa významne angažoval v medzinarodnom mierovom hnuti. Osobne prežil hrózy 1. a 2. svetovej vojny a preto dlhé roky aktivne posobil v medzinárodnom mierovom hnutí a pri každej vhodnej príležitosti vyzýval politikov ale aj bežných ľudí k zodpovednosti, aby sa už nikdy vojny neopakovali." ( genmjr. Ing František Blanárik, predseda KG SR v dopise rodině a SLS z.s.)