Historie není ničím, pokud si ji nepřipomínáme.

01.04.2019

Ve středu 20. března 2019 uspořádalo vedení městyse Budišova u Třebíče ve spolupráci se Základní školou Budišov za podpory MO ČR, Spolku židovských odbojářů a vojáků a Komunitního centra pro válečné veterány promítání filmu "Bojovníci z východní a západní fronty. Deníček RAF".

Film režiséra Olivera Maliny Morgensterna zachycuje vzpomínky posledních žijících veteránů bojujících na západní frontě, např. v bitvě o Británii nebo v Tobruku na Středním východě. Jsou to příběhy dobrovolníků, důstojníků i žen-vojaček, lidí, kteří se rozhodli po roce 1939 bojovat proti fašismu v zahraničí. Ve filmu jsou unikátní záběry z buzuluckých kasáren, kde se formoval 1. československý polní prapor pod velením armádního generála Ludvíka Svobody, ale i ze Dne D na plážích v Normandii.

Příběhy generálů Bočka a Vranského, či svobodníka Wellemina ze západní fronty, stejně jako plk. Raichla, vojína Rausnitze, plk. Solovky a generála Tesaříka z východní fronty diváky opravdu zaujaly, což se projevilo v pozdější diskusi.

Film zmiňuje i osudy tzv. Wintonových dětí - podplukovníka Kafky a majorky Margity Rytířové-Schneiderové.

Mezi diváky přišel tvůrce filmu / na fotografiích v klobouku/ i bývalý letec RAF generálmajor Emil Boček, který nebyl v Budišově poprvé. Právě díky jeho přítomnosti se rozproudila živá diskuse a otázky nebraly konce.

Přijel také rodák z Budišova, nyní již důchodce, pan Vladislav Zejda, mistr v bezmotorovém létání.

PhDr. Jana Görčöšová (s využitím podkladů od Ing. Ladislava Dokulila z Budišova u Třebíče)

Autoři fotografií: Ing. Ladislav Dokulil; Karel Pavlíček