Pietní akt u hrobu arm. gen. L. Svobody

05.05.2016

Dne 5. května 2016 ve 12,00 hod. se uskutečnil tradiční slavnostní pietní akt v Kroměříži u hrobu armádního generála Ludvíka Svobody, velitele 1. čsl. armádního sboru v SSSR v době druhé světové války a bývalého prezidenta ČSSR.

V rámci důstojného pietního aktu, kdy hrob pokryla záplava věnců a kytic, byly předány pamětní medaile Společnosti Ludvíka Svobody " Za záslužnou práci pro přátelství mezi národy a uchování paměti o společném boji proti fašizmu ve 2. světové válce".

Mezi vyznamenanými byly i dvě občanky RF, paní Jelena Viktorovna Ibragimová ze Samary /dříve Kujbyšev/, členka samarské odbočky SLS a paní Ludmila Vasiljevna Koršiková. Vzhledem k tomu, že nemohly převzít ocenění osobně, předal předseda SLS, Ing. Engel, medaili do rukou paní PhDr. Jany Görčöšové, která s nimi spolupracuje a která je zastoupila..

Dodatek:

Za dva měsíce po té, v červenci, z úcty k památce armádního generála Ludvíka Svobody přijela paní Ibragimová v doprovodu dcery na Moravu, aby mohla osobně převzít pamětní medaili na místě, kde jí byla udělena. Na kroměřížském hřbitově neskrývala emoce a poděkovala výboru SLS za ocenění, kterého si nade vše váží. Řadu let připravuje v jazykových kurzech ruské studenty ke studiu na českých vysokých školách, propaguje kulturu, historii a současnost ČR na webových stránkách https://soprovozhdenie.org/ i v běžném životě. V bakalářských i magisterských pracích mladých samarských historiků se objevují témata: "Čsl. legie v Samarské oblasti"; "Cesta 1. čsl. armádního sboru na území SSSR" nebo "Čsl. ženy ve válce". Nyní soustřeďuje pozornost na využití bývalé budovy čsl. Vojenské mise v Samaře z dob 2. světové války pro kulturní a vzdělávací účely, zaměřené opět na upevnění přátelství mezi národy. Jako poděkování za uznání její obětavé práce požádala manžele Görčöšovi o položení věnce jejím jménem u pamětní desky Ludvíka Svobody v jeho rodném Hroznatíně v listopadu 2016.

Druhá vyznamenaná občanka z ruské Samary, paní Koršiková, obdrží do rukou medaili počátkem září na slavnostním shromáždění v Samarské státní oblastní akademii Najanové, kde pracuje. Kromě toho vede Národní koordinační centrum UNESCO pro Samarskou oblast. Je činná také jako novinářka, metodička. V tomto roce organizovala "Nesmrtelný pluk" v Samaře, z její rodiny bojovalo na frontě 5 mužů, tři padli ve věku 26, 22 a 19 let.

PhDr. Jana Görčöšová