Poslední rozloučení s gen.por. Alexandrem Beerem

13.01.2016

V úterý 13. ledna 2016 jsme se přišli rozloučit s válečným veteránem Alexandrem Beerem, který zemřel 31. prosince 2015 ve věku 98 let.

Do smuteční síně ve Strašnicích se přišli poklonit jeho památce zástupci politického a veřejného života, předseda Senátu Milan Štěch, náměstkyně MO Alena Netolická, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Josef Bečvář, váleční veteráni generálporučík Jaroslav Klemeš, brigádní generál Miloslav Masopust, brigádní generál Emil Boček, plk.Václav Kuchynka, plk. Jiří Železný, plk. Pavel Vranský a další. Nechyběli členové ČsOL, ČSBS, přátelé a další smuteční hosté. Přijeli legionáři z Kladna, Pardubic, České Lípy, Moravské Třebové, Ústí nad Labem. Rozloučit se přišel také ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl a zástupci Společnosti Ludvíka Svobody.

Záplava věnců a květin, jeho fotografie, čestná stráž, vojenská a státní vyznamenání na rudém sametu. Každý se s ním loučil po svém, někdo si připomněl jeho hrdinství v průběhu bojů za 2. světové války, kdy prošel bojovou cestu z Buzuluku až do Prahy. Jiný si vzpomněl na různé příhody a milá setkání, někteří se snažili skrývat smutek a slzy. Saša, jak jsme mu říkali, byl nezapomenutelnou osobností, statečný voják a to tělem i duší a vlastenec, který obhajoval historickou skutečnost v souvislosti s 2. světovou válkou. Vzpřímená postava, vojenský krok, šibalský pohled a nezbytná cigareta, tak si ho mnozí z nás budou navždy pamatovat.

Za všechny se s ním rozloučil nejprve plk. Aleš Knížek, ředitel Vojenského historického ústavu, který zmínil tři etapy jeho života, válečná léta, jeho pracovní uplatnění v textilním průmyslu a období, kdy se zúčastňoval jako válečný veterán a funkcionář různých akcí a setkání. Plk. ing Jaroslav Vodička, předseda ÚV ČSBS připomněl jeho nelehkou životní cestu. Plk. MUDr. Pavel Budinský, předseda ČsOL v závěru svého vystoupení řekl: "Byl to vyjímečný muž s citlivou duší, odešel velký muž. Bratře Sašo, děkuji Ti za všechno." Při Večerce všichni povstali a vzdali poslední hold válečnému veteránovi, spolubojovníkovi, příteli. Zazněla hudba v podání Ústřední hudby AČR a tři čestné salvy. Smuteční obřad byl zakončen státní hymnou. Generálporučík Alexandr Beer se narodil 7. února 1917 ve Vranově nad Topľou.

Tak jako mnoho jeho spolubojovníků uprchl do zahraničí a vstoupil do československé jednotky v Buzuluku. Jeho válečná cesta začala 29. června 1942, kdy pod kmenovým číslem 871/m se zapojil do řad československé zahraniční armády pod vedením plukovníka Ludvíka Svobody. Prošel bojovou cestu od Sokolova přes Kyjev, Bílou Cerekev, Duklu, Ostravu až do Prahy. V bojích byl několikrát zraněn a obdržel řadu vysokých vojenských vyznamenání.

V roce 2012 mu u příležitosti vzniku republiky prezident Václav Klaus propůjčil Řád bílého lva. Sašo, budeš nám chybět! Čest Tvojí památce.