— Pochod Ludvíka Svobody, Hroznatín 21. 11. 2009 —