— Aktivity SLS z.s. —
 

Ve středu 11. října 2017 uspořádal Klub důchodců Brno-Bohunice přednášku PhDr. Stanislava Balíka: Ludvík Svoboda - československý de Gaulle. Zájemci se sešli v zasedací místnosti obecního úřadu Brno-Bohunice. Přijeli i členové Klubu přátel Ludvíka Svobody z Vyškova. Přítomné pozdravil starosta městské části Brno-Bohunice, pan Ing. Antonín Crha,...

Na pozvání Československé obce legionářské navštívila Českou republiku delegace z Buzuluku v Jekatěrinburgské oblasti, kde se v roce 1942 zformoval 1. samostatný čs. prapor a odkud odjel bojovat na frontu k Sokolovu. Velitel praporu, tehdy plukovník, Ludvík Svoboda se stal občanem tohoto města. Město Buzuluk obdivuhodně pečuje o místa, kde...

Ve středu 1. března 2017 se ve zcela zaplněném Konferenčním sále Domu armády Praha konala již 9. konference Společnosti Ludvíka Svobody. Téma letošní konference: Buzuluk, Sokolovo, Zborov. Po nástupu čestné stráže, zaznění slovenské a české státní hymny, konferenci zahájil předseda SLS ing. Ludvík Engel. Přivítal hosty, válečné veterány,...

V sobotu dne 26. listopadu se uskutečnilo jubilejní desáté setkání veřejnosti v Hroznatíně u příležitosti 121. výročí narozenin arm. gen. Ludvíka Svobody. Tradičně se také uskutečnil pochod "Po stopách armádního generála Ludvíka Svobody" organizovaný Klubem českých turistů z Trnavy u Třebíče.

Klub generálov Slovenskej republiky udělilo čestné členstvo in memoriam armádnímu generálu Ludvíku Svobodovi. Certifikát a Pamětní medaile KG SR byla předána do rukou prof. Ing. Zoe Klusákové-Svobodové a předsedovi Společnosti Ludvíka Svobody z.s. Ing. Ludvíku Engelovi na Slovenském velvyslanectví dne 8. listopadu 2016.

Od roku 1994 slaví Rusko Den učitelů 5. října - v den Všesvětového dne učitelů. V Ruské federaci blahopřejí žáci a studenti svým učitelům, přinášejí jim květiny a drobné dárky, pořádají koncerty nebo dokonce sami vyučují.

Dne 5. května 2016 ve 12,00 hod. se uskutečnil tradiční slavnostní pietní akt v Kroměříži u hrobu armádního generála Ludvíka Svobody, velitele 1. čsl. armádního sboru v SSSR v době druhé světové války a bývalého prezidenta ČSSR.


- Projekty -

SLS z.s. realizuje tyto projekty

Ženy bojující

Internetová výstava je věnována československým ženám ...

Karpatsko-dukelská operace (1944)

Internetová výstava a multimediální průvodce je věnován československým a sovětským vojákům, kteří v Karpatsko dukelské operaci bojovali.

Bojovali za Československo

Výstava je věnována Československé zahraniční armádě za druhé světové války.

- Sponzoři a partneři v našich projektech -